Documento sin título

Un ordinador o computadora, és un aparell que serveix per processar informació seguint uns procediments determinats. Tot i que aparells com l'àbac i altres calculadores mecàniques entren dins d'aquesta definició, els ordinadors moderns són aparells electrònics, basats en l'Àlgebra de Boole i el sistema binari. Més concretament, anomenem Ordinador a aquells dispositius electrònics que segueixen el model de l'arquitectura de Von Neumann, és a dir, que utilitzen la memòria principal per emmagatzemar dades i instruccions alhora, característica que els permet executar programes diferents. La paraula "ordinador" ve del mot llatí ordinator que vol dir "que ordena"..

"que ordena".

GENERACIONES DEL ORDENADOR
     
 

PRIMERA GENREACIÓ- Relés i Làmpades de buit

 

LA SEGONA GENERACIÓ-Transistors

LA TERCERA GENERACIÓ- Circuits Integrats
     
LA QUARTA GENRERACIÓ-PC's
 
L'ORDINADOR DEL FUTURUR
 
PARTS DE L'ORDINADOR
TIPUS D'ORDINADOR